Vi er til for våre medlemmer

350 forhandlere over hele landet


Autogruppen er Norges eneste frivillige og frittstående medlemseide kjede av selvstendige merkeforhandlere , bruktbilforhandlere og bobilforhandlere.

Dette kjedesamarbeidet på tvers av merkegrensene ble etablert i 1998 og består i dag av 350 forhandlere geografisk spredt over hele landet. Kjeden er merkenøytral og representerer de fleste merker.

Kjedens satsningsområder er: 

Innkjøps- og samarbeidsavtaler innen en rekke produktområder som spenner fra finans og forsikring , ettermarked, energi , mobilitet. ladebokser til el bil og mye mye mer. 

Målsetning er å forbedre medlemmenes konkurransedyktighet og lønnsomhet gjennom felles aktiviteter og bedre innkjøpsavtaler.


Autogruppen Norge AS

Drammensveien 167, 0277 OSLO 
Org.nr 980 628 469
E-post: post@autogruppen.no