Medlemsfordeler

Forbedret lønnsomhet ! 

  • Avtalene er meget konkurransedyktige og i sum utgjør de de beste betingelsene på markedet. 
  • Ingen innkjøpsgrupperinger i bransjen utbetaler like stor andel av opptjente årsbonuser til sine medlemmer, for 2023 ble 81% utbetalt.
  • Ingen årlig medlemskostnad - investeringen din er kjøp av 1 aksje til 25 000 som kjøpes tilbake for samme pris ved evt.uttredelse av gruppen. 
  • Alle avtaler reforhandles jevnlig, tidsbesparende for hvert enkelt medlem. Alltid oppdaterte avtaler.
  • Autogruppen har direkte kontakt med ledelsen hos alle våre leverandører og vi taler din sak. 
  • Enkel tilgang til våre avtaler på vårt eget intranett for medlemmer med leverandørsider , medlemsoversikt , nyheter m.m
  • Som medlem er du eier og har innsyn og påvirkningskraft. Styret består av medlemsbedrifter 
  • Liten administrasjon som holder driftskostnadene nede.
  • Årlig medlemssamling for daglige ledere med fagdag og networking , arrangeres både i inn og utland. 

Autogruppen Norge AS

Drammensveien 167, 0277 OSLO 
Org.nr 980 628 469
E-post: post@autogruppen.no