Om oss

Eablert i 1998

Autogruppen er Norges eneste frivillige og frittstående medlemseide innkjøpsselskap av selvstendige merkeforhandlere.

Dette forhandlersamarbeidet på tvers av merkegrensene ble etablert i 1998 og består i dag av over 350 forhandlere geografisk spredt over hele landet. Kjeden er merkenøytral og representerer over 30 ulike merker.

Autogruppen er en av bransjens største på innkjøpsvolum og vår unike modell gjør at vi utbetaler en meget stor andel av våre inntekter videre til våre medlemmer som jo er våre eiere.

For 2021 utbetalte Autogruppen 85% av alle bonuser til forhandlerne. Med en liten administrasjon - eget medlemsintranett og leverandørintranett der all informasjon for medlemmer finnes presser vi stadig kostnadene nedover. Dette gjør det til økonomisk fornuftig både å være medlem.

 

Autogruppen er landsdekkende 

Lønnsomhet 

Målsetning er å forbedre medlemmenes konkurransedyktighet og lønnsomhet gjennom felles aktiviteter og bedre samarbeidsavtaler. Grunnlaget har vært å skape et fellesskap, som skal være i posisjon til å ta de rette beslutningene, for å sikre medlemmenes fremtidig inntjening og vekst. 

Autogruppen ønsker flere medlemmer som ser nytten i gode avtaler med bonus , det er bare å ta kontakt så finner vi ut sammen om det er grunnlag for dette. 


Autogruppen Norge AS

Drammensveien 167, 0277 OSLO 
Org.nr 980 628 469
E-post: post@autogruppen.no